Wykonywanie map do celów projektowych

Zajmujemy się również wykonywaniem map do celów projektowych. W oparciu o obowiązujące przepisy Prawa geodezyjnego i kartograficznego, mapy do celów projektowych można dostać w starostwie powiatowym, na obszarze którego leży interesująca nas działka. Warto pamiętać, że w oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, z dnia 21 lutego 1995 roku, mapa do celów projektowych jest tożsama z mapą geodezyjną. Tworzy się ją w oparciu o aktualną mapę zasadniczą. Co szczególnie ważne, mapa do celów projektowych jest jednym z obowiązkowych załączników dokumentacji, którą należy zebrać w związku z budową. Dotyczy to nie tylko budynków mieszkalnych, ale też wszelkiego rodzaju obiektów użyteczności publicznej. Mapa do celów projektowych jest niezbędna nie tylko na potrzeby budowy, ale też utrzymania i remontu obiektów budowlanych. Chodzi o wszystkie budynki, których dotyczy konieczność zdobycia pozwolenia na budowę. Jeśli więc poszukują Państwo fachowców gotowych zająć się wykonaniem mapy do celów projektowych, serdecznie zachęcamy do kontaktu.

 

Jakie informacje zawiera mapa do celów projektowych?

Mapa do celów projektowych nie jest odwzorowaniem jedynie tego terenu, który bezpośrednio objęty jest inwestycją. Informuje również o obszarze, który otacza planowaną budowę w pasie kilkudziesięciu metrów. Podstawową informacją, którą zawiera mapa, jest zakres i granice konkretnej nieruchomości. W dokumencie są również zawarte dane zaczerpnięte z miejscowego planu zagospodarowania. To informacje dotyczące przeznaczenia terenów, a także dane dotyczące rozgraniczenia konkretnych stref o różnych funkcjach. Co warte podkreślenia, mapy do celów projektowych muszą zawierać informacje dotyczące oznaczenia osi dróg, a także linii zabudowy. Mapa do celów projektowych musi też zawierać odwzorowanie szaty roślinnej, konkretniej zaś – informacje dotyczące zieleni wysokiej, ze szczególnym naciskiem na zieleń zabytkową, czyli pomniki przyrody.