Na czym polega rozgraniczenie nieruchomości?

Czynność, jaką jest rozgraniczanie to ustalenie, w jaki sposób pomiędzy konkretnymi nieruchomościami przebiega granica. W jakich dokładnie sytuacjach jest to niezbędne oraz jak wygląda cały proces? Serdecznie zachęcamy do lektury oraz poznania szczegółowych informacji w tym zakresie.

Kiedy zazwyczaj ma miejsce rozgraniczenie nieruchomości?

Najczęściej czynności wchodzące w ten zakres są rozpoczynane wtedy, gdy pojawia się spór związany z granicą. Ma to miejsce także w sytuacji, gdy granice nie zostały wytyczone i nie ma pewności co do ich przebiegu.

Wniosek o rozgraniczenie – kto w praktyce go składa?

Generalnie może być to każda strona uprawniona, czyli mająca prawo do konkretnej nieruchomości. Chodzi tu jednak nie tylko o właściciela, ale również posiadacza zależnego, w tym np. najemcę oraz dzierżawcę. Sporadycznie jest to także ten użytkownik, który dysponuje ograniczonymi prawami do danej nieruchomości. Rozgraniczenie nieruchomości to usługa, którą także przeprowadzamy.

Jaki przebieg ma usługa związana z rozgraniczaniem nieruchomości?

Proces ten obejmuje w praktyce kilka etapów. Pieczę nad nim sprawuje przede wszystkim geodeta, który odpowiada za weryfikację dokumentacji, a także sprawdzenie stanu prawnego danej nieruchomości. Następnie w wyznaczonym terminie, o którym strony są informowane, ma miejsce oznaczenie przebiegu granic. Tutaj pomocna jest wspomniana dokumentacja, ale też kierowanie się widocznymi w terenie znakami lub innymi śladami wskazującymi na granice. Zdarza się, że również i to nie jest możliwe. W takiej sytuacji często konieczne jest po prostu zgodne oświadczenie stron oraz kompromis.

Rozgraniczenie nieruchomości wymaga współpracy z ekspertem w tym zakresie, czyli geodetą. Aby wykonać tego typu usługę, należy skontaktować się z nim odpowiednio wcześniej oraz wybrać rzetelną i doświadczoną firmę, która ją realizuje. W ramach naszej działalności również zajmujemy się rozgraniczeniami, dlatego, aby poznać szczegóły, serdecznie zachęcamy do bezpośredniego kontaktu.